Zwichnięcie rzepki i zerwanie więzadła krzyżowego przedniego - namarszczenie torebki, pogłębienie bloczka rzepki, transpozycję guzowatości kości piszczelowej

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

1 x movie

Zamów

MATERIAŁY
1. movie Zwichnięcie rzepki i zerwanie więzadła krzyżowego przedniego - namarszczenie torebki, pogłębienie bloczka rzepki, transpozycję guzowatości kości piszczelowej lock